Обчислювальний грід-кластер
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України

ARC інтерфейс

Авторизація і аутентифікація на arc-emi

Інструкція здійснення авторизації і аутентифікації використовуючи інтерфейс на arc-emi.bitp.kiev.ua

Запуск завдання, що потребує дані -- ARC

Інструкція по запуску завдання, що потребує дані, використовуючи ARC інтерфейс.