Обчислювальний грід-кластер
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України

MyProxy

  ▪ Реєстрація долгоживущего proxy на MyProxy сервері 

  ▪ Збір інформації про proxy на сервері MyProxy

  ▪ Отримання делегованого proxy з сервера MyProxy

  ▪ Знищення віддаленого proxy


                Цей практикум продемонструє необхідні дії для створення та перевірки proxy другого рівня (делегування). Передбачається, що Ви вже почали сеанс роботи на UI (User Interface). Для прикладу в даному практикумі використовується vobox-edu.bitp.kiev.ua, в директорії. Globus встановлений правильний сертифікат та поточна директорія - Ваша home директорія.

 

Реєстрація долгоживущего proxy на MyProxy  сервері

               Цей крок дозволяє створити і зберегти довгоживучий proxy-сертифікат на MyProxy сервері myproxy.cern.ch.

  myproxy-init --voms bitpedu

                Тільки в тестовій інфраструктурі UA_BITP_EDU виконання команди myproxy-init з опцією --voms bitpedu призводить також до створення локального proxy, аналогічно тому, що відбувається при виконанні команди voms-proxy-init --voms bitpedu

                 Опція -s дозволяє задавати ім'я MyProxy сервера, з яким Ви хочете з'єднатися:

 

[Litovchenko@vobox-edu ~]$ myproxy-init --voms bitpedu -s myproxy.cern.ch

  Your identity: /DC=org/DC=ugrid/O=people/O=BITP/CN=Andrey Litovchenko

  Creating temporary proxy .................................................................................................................. Done

  Contacting  voms.bitp.kiev.ua:15001 [/DC=org/DC=ugrid/O=hosts/O=BITP/OU=High Energy Physics Department/CN=voms.bitp.kiev.ua] "bitpedu" Done

  Creating proxy .................................................................................. Done

  Your proxy is valid until Tue Sep 18 13:42:49 2012

  verify OK

  Enter MyProxy pass phrase:

  Verifying - Enter MyProxy pass phrase:

  A proxy valid for 168 hours (7.0 days) for user Litovchenko now exists on myproxy.cern.ch.

 
               Опція -d дозволяє створити і зберегти довгоживучий proxy з ім'ям, що збігається з Вашим DN (Distinguished Name). Без цієї опції ім'я збереженого proxy буде збігатися з ім'ям користувача на локальній машині.

 

[Litovchenko@vobox-edu ~]$ myproxy-init --voms bitpedu -s myproxy.cern.ch -d

  Your identity: /DC=org/DC=ugrid/O=people/O=BITP/CN=Andrey Litovchenko

 Creating temporary proxy ................................................ Done

  Contacting  voms.bitp.kiev.ua:15001 [/DC=org/DC=ugrid/O=hosts/O=BITP/OU=High Energy Physics Department/CN=voms.bitp.kiev.ua] "bitpedu" Done

  Creating proxy ......................................................... Done

  Your proxy is valid until Tue Sep 18 13:30:34 2012

  verify OK

  Enter MyProxy pass phrase:

  Verifying - Enter MyProxy pass phrase:

  A proxy valid for 168 hours (7.0 days) for user /DC=org/DC=ugrid/O=people/O=BITP/CN=Andrey Litovchenko now exists on myproxy.cern.ch.

 

               Опція -l дозволяє створити і зберегти довгоживучий proxy з ім'ям, заданим користувачем:


[Litovchenko@vobox-edu ~]$ myproxy-init --voms bitpedu -s myproxy.cern.ch -l TEST_EDU

  Your identity: /DC=org/DC=ugrid/O=people/O=BITP/CN=Andrey Litovchenko

  Creating temporary proxy ............................................................... Done

  Contacting  voms.bitp.kiev.ua:15001 [/DC=org/DC=ugrid/O=hosts/O=BITP/OU=High Energy Physics Department/CN=voms.bitp.kiev.ua] "bitpedu" Done

  Creating proxy ...................................... Done

  Your proxy is valid until Tue Sep 18 13:31:59 2012

  verify OK

  Enter MyProxy pass phrase:

  Verifying - Enter MyProxy pass phrase:

  A proxy valid for 168 hours (7.0 days) for user TEST_EDU now exists on myproxy.cern.ch.

 

               Кожен користувач може створити та зберегти кілька proxy на сервері MyProxy, але кожен віддалений proxy пов'язаний з певним username.

 

Збір інформації про proxy на сервері MyProxy

                Як тільки proxy другого рівня створений на MyProxy сервері, Ви можете зібрати інформацію про нього, використовуючи команду myproxy-info.

 

[Litovchenko@vobox-edu ~]$ myproxy-info -s myproxy.cern.ch

  username: Litovchenko

  owner: /DC=org/DC=ugrid/O=people/O=BITP/CN=Andrey Litovchenko

  timeleft: 167:54:38  (7.0 days)

 

               Якщо при створенні proxy був вказаний ключ -d, то Ви також повинні вказати його при виконанні команди myproxy-info.

 

[Litovchenko@vobox-edu ~]$ myproxy-info -s myproxy.cern.ch -d

  username: /DC=org/DC=ugrid/O=people/O=BITP/CN=Andrey Litovchenko

  owner: /DC=org/DC=ugrid/O=people/O=BITP/CN=Andrey Litovchenko

  timeleft: 167:56:08  (7.0 days)

 

               Якщо при створенні proxy був вказаний ключ -l, то Ви також повинні вказати його при виконанні команди myproxy-info.

 

[Litovchenko@vobox-edu ~]$ myproxy-info -s myproxy.cern.ch -l TEST_EDU

  username: TEST_EDU

  owner: /DC=org/DC=ugrid/O=people/O=BITP/CN=Andrey Litovchenko

  timeleft: 167:56:44  (7.0 days)

 

              Дуже важливо розуміти відмінності в username для кожного з proxy.

               Якщо на Вашому UI не створений локальний proxy, то неможливо бути автентифікувати на MyProxy сервері і відповідь на команду буде наступним:

 

[Litovchenko@vobox-edu ~]$ myproxy-info

  ERROR from myproxy-server (myproxy.cern.ch):

  no credentials found for user Litovchenko, owner "/DC=org/DC=ugrid/O=people/O=BITP/CN=Andrey Litovchenko"

 

                У цьому випадку необхідно отримати делегований proxy з MyProxy сервера або створити локальний proxy за допомогою команди voms-proxy-init.

 

Отримання делегованого proxy з сервера MyProxy

                 Цей крок дозволяє отримати делегований proxy з MyProxy сервера.

                 Знищте локальний proxy і перевірте, що він більше не існує.

 

[Litovchenko@vobox-edu ~]$ voms-proxy-destroy

[Litovchenko@vobox-edu ~]$ voms-proxy-info

 

Couldn't find a valid proxy.

 

                Зараз на Вашому UI (локальному або віртуальному) не існує локального proxy. За допомогою команди myproxy-get-delegation можна отримати proxy з сервера MyProxy.
 

 

[Litovchenko@vobox-edu ~]$ myproxy-get-delegation -s myproxy.cern.ch

  Enter MyProxy pass phrase:

  A proxy has been received for user Litovchenko in /tmp/x509up_u502

 

або з опцією -d

 

[Litovchenko@vobox-edu ~]$ myproxy-get-delegation -s myproxy.cern.ch -d

  Enter MyProxy pass phrase:

  A proxy has been received for user /DC=org/DC=ugrid/O=people/O=BITP/CN=Andrey Litovchenko in /tmp/x509up_u50

 

               Перевіримо зараз, що користувач має локальний proxy:

 

[Litovchenko@vobox-edu ~]$ voms-proxy-info

  subject   : /DC=org/DC=ugrid/O=people/O=BITP/CN=Andrey Litovchenko/CN=proxy/CN=proxy/CN=proxy

  issuer    : /DC=org/DC=ugrid/O=people/O=BITP/CN=Andrey Litovchenko/CN=proxy/CN=proxy

  identity  : /DC=org/DC=ugrid/O=people/O=BITP/CN=Andrey Litovchenko/CN=proxy/CN=proxy

  type      : proxy

  strength  : 1024 bits

  path      : /tmp/x509up_u12164

  timeleft  : 11:59:24

 

Знищення віддаленого proxy

              По завершенні роботи можна ун ічтожіть віддалений proxy:

 

[Litovchenko@vobox-edu ~]$ myproxy-destroy

  Default MyProxy credential for user Litovchenko was successfully removed.

 

             Перевіримо віддалений proxy:

 

[Litovchenko@vobox-edu ~]$ myproxy-info

  ERROR from myproxy-server (myproxy.cern.ch):

  no credentials found for user Litovchenko, owner "/DC=org/DC=ugrid/O=people/O=BITP/CN=Andrey Litovchenko"

 

               Знищимо віддалений proxy з опцією -d:
 

 

[Litovchenko@vobox-edu ~]$ myproxy-destroy -d

  Default MyProxy credential for user /DC=org/DC=ugrid/O=people/O=BITP/CN=Andrey Litovchenko was successfully removed.

 

і перевіримо його існування також з опцією -d.

 

[Litovchenko@vobox-edu ~]$ myproxy-info -d

  ERROR from myproxy-server (myproxy.cern.ch):

  no credentials found for user /DC=org/DC=ugrid/O=people/O=BITP/CN=Andrey Litovchenko, owner "/DC=org/DC=ugrid/O=people/O=BITP/CN=Andrey Litovchenko"

 

              Аналогічно знищимо віддалений proxy, створений з опцією -l:

 

[Litovchenko@vobox-edu ~]$ myproxy-destroy -l TEST_EDU

  Default MyProxy credential for user TEST_EDU was successfully removed.

 

і також перевіримо його існування з опцією -l:

 

[Litovchenko@vobox-edu ~]$ myproxy-info -l TEST_USER

  ERROR from myproxy-server (myproxy.cern.ch):

  no credentials found for user TEST_USER, owner "/DC=org/DC=ugrid/O=people/O=BITP/CN=Andrey Litovchenko"

<< наверх >>