Обчислювальний грід-кластер
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України

Авторизація і аутентифікація на arc-emi

  ▪ Перевірка персонального сертифікату

  ▪ Створення voms proxy

  ▪ Перевірка вашого voms proxy

 

           Ця сторінка покаже Вам етапи перевірки персонального сертифікату і потім створення та перевірки VOMS  proxy . Передбачається, що Ви вже почали сеанс роботи на  User Interface  (у цьому прикладі використовується інтерфейс на  arc-emi.bitp.kiev.ua ) і у Вас є дійсний цифровий сертифікат, розташований в директорії .globus і поточна директорія - це Ваша домашня директорія.

 

Перевірка персонального сертифікату

           Ваш персональний цифровий сертифікат розділений на 2 окремих файли, розташованих в директорії  .globus. Ці файли фактично є Вашими відкритим і закритим ключами і будуть використовуватися для аутентіфіцированого з'єднання з іншими елементами Грід. Дуже важливо, щоб на ці файли було правильно встановлені права доступу, інакше Ви не зможете створити proxy сертифікат. Перевірте права доступу командою:

  ls -l .globus,

котра виведе на екран наступне:

 

 [Litovchenko@arc-emi ~]$ ls -l .globus

итого 8

-rw------- 1 Litovchenko Litovchenko 5135 Июн  7 13:03 usercert.pem

-r--------  1 Litovchenko Litovchenko 1679 Июн 25 07:51 userkey.pem

 

            Ви можете переглянути вміст Вашого проксі сертифікату командою:

   arcproxy -I

 

 [Litovchenko@arc-emi ~]$  arcproxy -I

  Subject: /DC=org/DC=ugrid/O=people/O=BITP/CN=Andrey Litovchenko/CN=700843739

  Issuer: /DC=org/DC=ugrid/O=people/O=BITP/CN=Andrey Litovchenko

  Identity: /DC=org/DC=ugrid/O=people/O=BITP/CN=Andrey Litovchenko

  Time left for proxy: 11 hours 56 minutes 54 seconds

  Proxy path: /tmp/x509up_u504

  Proxy type: X.509 Proxy Certificate Profile RFC compliant impersonation proxy - RFC inheritAll proxy

 

          Заслуговують на увагу такі речі як дата створення і дата закінчення терміну дії сертифіката, назва і атрибути Центру Сертифікації, який видав сертифікат, поле Common Name(CN) власника сертифіката, а також поле Subject сертифікату, котре унікально ідентифікує власника сертифікату.

 

 Створення voms proxy

          Якщо суб'єкт сертифіката є правильним, то тепер ви можете увійти в VO. Цей крок можна порівняти з входом в Грід, оскільки без нього Ви зможете зробити дуже мало. Команда, яка виконує це - arcproxy -S <VO-name> . Наприклад, якщо Ваша ВО - bitpedu, то Ви повинні ввести:

  arcproxy -S bitpedu

і якщо все було зроблено правильно, то Ви маєте отримати:

 

[Litovchenko@arc-emi ~]$ arcproxy -S bitpedu

  Your identity: /DC=org/DC=ugrid/O=people/O=BITP/CN=Andrey Litovchenko

  Contacting VOMS server (named bitpedu): voms.bitp.kiev.ua on port: 15001

  Proxy generation succeeded

  Your proxy is valid until: 2012-09-03 08:30:53

 

 Перевірка вашого voms proxy

        Після створення проксі Ви можете отримати інформацію про нього, використовуючи команду  

  arcproxy -I 

          У цьому випадку також буде виведена інформація, пов'язана з ВО, яка додається VOMS сервером. Наприклад така, як інформація про групу, до якої належить користувач або про роль, призначеної користувачеві. Також можна помітити, що виводиться два інтервали тривалості дії: перший відноситься власне до proxy, а на іншій посилаються, як на час дії AC (Access Control) правил, доданих VOMS сервером. Для того щоб користувач мав повні права для роботи в Грід, обидва цих інтервала повинні бути ненульовими.

 

[Litovchenko@arc-emi ~]$ arcproxy -I

   Subject: /DC=org/DC=ugrid/O=people/O=BITP/CN=Andrey Litovchenko/CN=185778777

  Issuer: /DC=org/DC=ugrid/O=people/O=BITP/CN=Andrey Litovchenko

  Identity: /DC=org/DC=ugrid/O=people/O=BITP/CN=Andrey Litovchenko

  Time left for proxy: 11 hours 57 minutes 43 seconds

  Proxy path: /tmp/x509up_u504

  Proxy type: X.509 Proxy Certificate Profile RFC compliant impersonation proxy - RFC inheritAll proxy

  ====== AC extension information for VO bitpedu ======

  VO        : bitpedu

  subject   : /DC=org/DC=ugrid/O=people/O=BITP/CN=Andrey Litovchenko

  issuer    : /DC=org/DC=ugrid/O=hosts/O=BITP/OU=High Energy Physics Department/CN=voms.bitp.kiev.ua

  uri       : voms.bitp.kiev.ua:15001

  attribute : /bitpedu

  Time left for AC: 11 hours 58 minutes 5 seconds

 << наверх >>