Обчислювальний грід-кластер
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України

Документація по LaTex


Російська мова в LaTex - oписана підтримка російської мови в LaTeX відповідно до стандарту, заснованому на пакетах inputenc, fontenc і russianb, що входить в систему Babel.

Довідник по командах LaTeX - oписано всі засоби розмітки документа і тексту, починаючи з параметрів сторінки й закінчуючи алфавітним покажчиком термінів, необхідні для підготовки до друку статей і книг російською та англійською мовами. (Пропущено тільки оточення picture: краще відразу освоювати більш потужні засоби створення малюнків, наприклад, PSTricks.) Поряд із засобами базової частини LaTeX, дано детальний опис засобів з ряду пакетів. У їх числі: array, longtable, multicol, shortvrb, tabularx, varioref і xr. Довідник складено у стилі «LaTeX2ε for authors» команди проекту LaTeX3. У ньому мало прикладів, зате наведено синтаксис команд і оточень з описом всіх аргументів.

Набір матиматичних формул в LaTex - вичерпна керівництво по набору математики засобами LaTeX і AmS-LaTeX. Містить велику кількість прикладів і таблиці математичних символів.

Колір в LaTex - описано команди пакета color з Graphics Bundle для перемикання кольору тексту і фону сторінок, фарбування фону строкових боксів і рамок навколо них. Наведено таблицю 68 кольорів драйвера dvips, які можна задавати по іменах. Показано, як, використовуючи пакет colortbl, фарбувати рядки, стовпці та розділові лінії будь-яких таблиць.

Включення малюнків в LaTex - oписано всі кошти пакетів graphicx і lscape з Graphics Bundle для включення в документ малюнків з графічних файлів, повороту і трансформації боксів, друку змісту сторінок в альбомній орієнтації. Показано, як за допомогою утиліт jpeg2ps і tiff2ps конвертувати растрову графіку у формат EPS (Encapsulated PostScript) для драйвера dvips і як конвертувати EPS в PDF для драйвера pdftex.

Опції пакету hyperref для настройки PDF виходу - значення таких опцій пакета hyperref як pdfpagetransition, pdfhighlight, pdfstartview і т.д. задаються безпосередньо специфікацією PDF і тому не описані в документації до пакету. У нашій статті ви знайдете повний опис цих та багатьох інших опцій пакета hyperref.

Гіпертекст в PDF документах, створених засобами LaTeX - показано, как, используя средства Hyperref Bundle (пакеты hyperref, nameref, xr-hyper и backref), создавать закладки (bookmarks), гипертекстовую навигацию внутри и между PDF документами, а также как из PDF документов запускать различные приложения."LaTeX: подробное описание" - робоча версія книги С.М. Львівського "LaTeX: докладний опис". Описана застаріла версія LaTeX2.09. Книга рекомендується тим, хто хоче знати, якими міркуваннями керується процесор TeX, коли верстає документ (ця тема не обговорюється в сучасній літературі для користувачів).