Обчислювальний грід-кластер
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України

FlexX/S

Даний документ описує роботу користувачів ІТФ з встановленими на кластері пакетами FlexX/S.

Даний документ не є вичерпним керівництвом з можливостей пакету та прийомів його використання в ньому лише описується, яким чином утиліти пакету можуть бути запущені на кластері ІТФ. З повним керівництвом користувача можна ознайомитися на сайті розробника (англійська мова).

З усіма питаннями, щодо використання кластеру ІТФ та встановленого на ньому програмного забезпечення, звертайтеся за однією з адресс pelyh@grid.bitp.kiev.ua, alitovchenko@bitp.kiev.ua чи svistunov@bitp.kiev.ua.

Зміст

1. Загальні зауваження
2. FlexS
3. FlexX

1. Загальні зауваження

1. Усі користувачі кластеру ІТФ мають доступ до використання пакетів FlexX/S.
2. Запуск задач в обхід системи черг PBS дозволяється лише з метою відладки
та при використанні графічних інтерфейсів користувача у випадку, коли аналогічні дії неможливо виконати у консолі.
3. Продукти FlexX/S використовують середу паралельних обчислень PVM (документація на англійській). Про запуск pvm-задач у систему черг PBS див. керівництво користувача PBS, розділ 10.8.

2. FlexS

1. Пакет FlexS розміщено у каталозі /opt/flexs.
2. Основний виконуємий файл: /opt/flexs/bin/flexs. Пакет FlexS має інтерфейс командного рядка, що дуже зручно для запуску його у систему черг PBS Pro.
3. Щодо використання утиліти flexv див. "Запуск графічних додатків на кластері"

3. FlexX

1. Пакет FlexX розміщено у каталозі /opt/flexx.
2. Основний виконуємий файл: /opt/flexx/flexx (має графічний інтерфейс, див. "Запуск графічних додатків на кластері")

<< наверх >>